செந்தமிழ்க் கல்லூரி, மதுரை   மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக இணைப்பு மற்றும் தேசிய தரக்கட்டுப்பாட்டுக் குழுவின் தேசியத்தரம் B+(75% - 80%) பெற்றது.
Header Header Header Header
 
Download
 

திருக்குறள்

 

பயன்தூக்கார்  செய்த  உதவி நயன்தூக்கின்
நன்மை  கடலின் பெரிது

விளக்கம்


இன்ன  பயன் கிடைக்கும் என்று ஆராயாமல் ஒருவன் செய்த உதவின் அன்புடைமையை ஆராய்ந்தால் அதன் நன்மை கடலைவிட பெரியதாகும்

   
Welcome

NAAC SELF STUDY REPORT FOR RE ACCREDIATION

VOLUME 1 

VOLUME 2

 

More
  title
  Language Lab is a Personal tutor for the user.
The Library is kept open from 9.30A.M to 5.45P.M on all working days. A well equipped Computer Centre with 30 computers. Keep students engaged in learning.
Allow interactions on many levels.
 
img img img img img img img
 
     
     
  GALLERY  
 
 
Courses
UG Courses   UG Courses   Doctorate Courses
arrow B.A (Tamil)   arrow M.A (Tamil)   arrow M.Phil (Tamil)
arrow B.Lit (Tamil)       arrow Ph.D (Tamil)
 
 
 
 
Site Visitors : © Copyright 2011. Senthamil College. All rights reserved.